Salaojitus

Salaojitus ja sadevesijärjestelmätyöt Jyväskylän seudulla

Miksi salaojat on syytä olla? Mikä niiden tehtävä on? Salaojilla on tärkeä tehtävänsä rakennuksen perustuksien kuivana pitämisessä. Maasta ylöspäin nouseva kosteus ja maassa liikkuva vesi voivat ilman salaojia teettää ongelmia rakennuksen rakenteelle. Erityisen tärkeää salaojien olemassaolo on silloin, kun sokkeli on matala, tai rakennuksessa sijaitsee kellari. Myös rossipohjien tuulettuvat rakenteet kaipaavat kuivaa jalustaa. Jyväs-Seudun Pienkaivurit Oy toteuttaa salaojat järkevään hintaan Jyväskylässä ja lähikunnissa.Meiltä tarvittavat maa-ainekset ja putket salaojiin

Kauttamme saat oikeanlaiset maa-ainekset kaivannon täyttöön. Annamme asiantuntevan panoksemme hyvän salaojituksen tekoon, alusta loppuun saakka. Käytämme kaivannoissa laadukkaita salaojaputkia.

Miten tehdään hyvä salaojitus?

  • Toimiva salaoja sijaitsee aina anturan alapuolella
  • Salaojan etäisyys seinämästä on vähintään 20 cm
  • Salaojituksen yhteydessä sokkeli on hyvä vesieristää sokkelilevyllä
  • Salaojaa ympäröivät oikeanlaiset ja riittävät sorapedit
  • Salaojaan on asennettu tarkastuskaivot
  • Salaojassa on huomioitu myös routaeristeet
  • Salaojasorat on eroteltu maaperästä suodatinkankaan avulla
  • Salaojat johdetaan asianmukaisesti eteenpäin (esimerkiksi hulevesijärjestelmään tai imeytyskenttään)

Kaikki kaivuutyöt kerralla – sadevesijärjestelmät ja routaeristys samalla kuntoon

Sadevesijärjestelmä voidaan, ja se kannattaakin tehdä samaan kaivantoon salaojien kanssa. Kun salaojiin ja sadevesijärjestelmiin käytetään hieman suunnittelua, saadaan aikaan nopeasti ja kustannustehokkaasti kauaskantoisia, kestäviä ratkaisuja.

Sadevesijärjestelmä sijaitsee salaojien kanssa samassa kaivannossa, vaan ei koskaan samassa putkessa. Jos sadevedet on johdettu salaojaputkeen, on syytä huolestua, sillä pahimmillaan tällainen järjestelmä toimii rakennuksen kastelualustana. Kun perustukset kastuvat, voi edessä olla melko työläs ja hintava ongelma.

Hyvä routaeristys varmistaa, että salaojat toimivat kuten pitääkin. Myös jos rakennus on ns. matalaeristys tai passiivitalo, jonka alapohja on hyvin eristetty, tulisi routasuojaukseen kiinnittää erityistä huomioita. Tällaisessa rakenteessa alapohja ei lämmitä maata, jolloin hyvän routaeristyksen merkitys korostuu. Myös routaeristys kannattaa tehdä kuntoon samalla salaojien sekä sadevesi/hulevesijärjestelmien kanssa.

Salaojien tarkistus, huolto ja uusiminen

Salaojien kuntoa voi itse tarkkailla esim. laskemalla vettä salaojaputken ylimmästä kaivosta, ja sen tulisi virrata vapaasti seuraavaan, alempaan kaivoon. Jos salaojat eivät jostain syystä toimi, voidaan putkisto huuhdella ja puhdistaa ammattilaisen toimesta. Salaojien pitäminen kunnossa kannattaakin, sillä toimimaton salaoja voi vaurioittaa rakennetta. Salaojat eivät myöskään ole ikuisia, vaikkakin hyvin suunniteltuna ja tehtynä pitävät pintansa vuosikymmenet. Salaojien uusiminen on edessä silloin, kun putket ovat esimerkiksi täynnä juuria tai muuten vaurioituneet. Kasvillisuus kannattaakin pitää erossa salaojista hyvän matkan päässä – silloin niin pääsee vähemmällä.

Salaojaremontti ja hinta – pyydä meiltä tarjous!

Mitä salaojien kaivuulle sitten kertyy hintaa? Mitään yleispätevää hintaa salaojille on vaikea antaa, sillä kustannuksiin vaikuttaa kaivantojen pituus, mikä tietenkin on tapauskohtaista. Olemme kuitenkin pyrkineet pitämään salaojituksen hinnan kohtuuhintaisena, joten meiltä kannattaa kysyä tarjous. Annamme mielellämme lisätietoa toimintatavoistamme, aikatauluista ja kustannuksista.

Kotitalous, huomioi tämä: Salaojaremontin työnosuus on kotitalousvähennyskelpoinen. Lisätietoa saat Verohallinnon sivuilta ja tarvittaessa myös meiltä.

Mikäli ongelmia ilmenee, kannattaa salaojien varsinainen kuntokartoitus teettää alan ammattilaisella. Tällöin putkisto myös kuvataan ja saat puolueettoman lausunnon salaojien toimivuudesta. Jos tällöin ilmenee tarvetta korjaustoimenpiteille, ota kiireisesti yhteyttä meihin!